Bestill gjentakende reiser på internett

Dersom du reiser regelmessig til for eksempel arbeid eller skole anbefaler vi på det sterkeste at du bestiller denne transporten som en gjentakende reise. Dette gir oss bedre forutsetninger for å planlegge reisene dine, noe som gir mer forutsigbarhet og bedre transport for deg.

Bestilling av gjentakende reiser

For å bestille ønsker vi at du benytter webskjemaene våre, som du kan finne nedenfor. Velg skjema etter reisetype.

Type 1

 • VGS
 • Voksenopplæring
 • Høyere utdanning
 • AKS
 • Barnehage
 • Avlastning

Velg

Type 2

 • Arbeid

Velg

Type 3

 • Dagsenter
 • VTA

Velg

Type 4

 • Regelmessig fritidsaktivitet
 • Støttekontakt
 • Andre faste reiser

Velg