Dagsenter / VTA

Om bestillingen

Hjelpemidler

For at reisen skal bli så bra som mulig så er det viktig at vi får informasjon om hvilket hjelpemiddel den reisene har med. Vi må også vite om det er behov for ekstra utrustning i bilen som skal gjennomføre transporten.

Annen informasjon til Samres. F.eks. om brukeren skal leveres på en bestemt avdeling, etasje, eller til bestemt personal. Om brukeren har nøkler i vesken, portkode o.s.v.

Timeplan

Senest fremme: Angi klokkeslett du senest ønsker å være fremme på dagsenteret. Vi planlegger samkjøringen slik at du er fremme til denne tiden.

Ønsket hentetid: Angi klokkeslettet du ønsker å hentes.

OBS! Du må angi enten senest fremme eller ønsket hentetid. Det er ikke mulig å oppgi begge deler.

Dagsenterets aktivitet begynner: Angi hvilket klokkeslett aktivitetene på dagsenteret begynner.

Dagsenteret stenger: Angi hvilket klokkeslett dagsenteret stenger, slik at vi kan beregne tid mellom dette og det tidspunktet bilen senest kan hente.

Hentes på dagsenteret: Angi ønsket hentetid på dagsenteret.

Vi kommer tilbake til deg med bekreftelse på bestillingen når planleggingen er ferdig, og du blir da informert om endelige hentetider.

Vi planlegger reisen, og informerer deg om hentetiden. Vi planlegger reisene ut fra Oslo kommunes retningslinjer, og felles transport med andre må påregnes. Hentetiden tilpasses andre brukeres reiser.

Dersom brukeren har spesielle behov som stiller krav til når avreisen kan skje, angir du et tidsintervall der det er mulig å få en fast hentetid. Oppgi også grunnen til det spesielle kravet.

Informasjon om deg som leverer skjemaet

OBS! Dersom du ønsker å motta kopi på bestillingen, må du fylle inn e-postadresse.
Sending