Kontaktinformasjon bestilling

Enkeltreiser

Enkeltbestillinger for reiser til arbeid, dagsenter, utdanning, skole og aks, samt fritidsreier for brukere med blått kort.

22 02 44 63  eller  04521

Åpningstid: Kjørekontoret er døgnåpent

  • Bestilling av enkeltreiser
  • Etterlysning av bil
  • Avbestilling av enkeltreise
  • Endring av enkeltreise

Gjentakende reiser

Regelmessige reiser over en periode på mer enn 14 dager. F.eks. reiser til skole, arbeid eller dagsenter der timeplan / arbeidstid er den samme fra uke til uke, eller hver annen/tredje uke.

22 02 44 60

Åpningstid: mandag-fredag, kl. 7-17

  • Bestilling av gjentakende reiser
  • Varig endring av gjentakende reiser

Kontakt oss på e-post eller faks

Gjentakende reiser

epost: fastereiser.oslo@samres.se                                            faks: 22 02 44 04

Henvendelser angående gjentakende reiser, og innsending av bestillingsskjema for gjentakende reiser. E-post behandles i åpningstiden, som er mandag-fredag, kl. 7-17.

Gruppereiser

e-post: trafikledning.oslo@samres.se                                        faks: 22 02 44 05

Henvendelser angående gruppereiser, og innsending av bestillingsskjema for gruppereiser.

Enkeltreiser

Vi tar ikke imot bestilling av enkeltreiser på e-post. Dersom du ønsker et alternativ til å bestille enkeltreiser på telefon, så anbefaler vi vår webløsning for bestilling av enkeltreiser. Les mer om egenbestilling av reiser.

Andre henvendelserer

e-post: oslo@samres.se

Henvendelser til administrasjonen i Oslo. E-post behandles i kontortiden, som er mandag-fredag 8-16.
Obs. Denne e-postadressen skal ikke benyttes til bestilling av reiser. Bestillinger som sendes til denne e-posten vil ikke bli behandlet.