Synspunkter

Gi oss din tilbakemelding

Vi jobber målrettet for å forbedre oss. Dine tilbakemeldinger er viktige i dette kvalitetsarbeidet, og vi tar derfor gjerne imot synspunkter fra deg. Vi ønsker å vite hvordan du opplevde ditt møte med oss. Det er viktig at du føler at du har fått god service.

Vi vil gjøre deg oppmerksom på at vi ikke behandler klager for TT-tjenesten. Klager rettes til Oslo Kommune. Les mer om hvordan du kan klage på TT-tjenesten her.

Send synspunkter

Sending