Samres AB

Vi gjør det mulig for alle å komme seg ut i samfunnet.

Vi kan

Vi gjør erfaring til kunnskap!

Vår lange erfaring er grunnlaget for kunnskapen vår. Vi har arbeidet med anropsstyrt transport siden 1993, og hvert år håndterer vi 5-6 millioner reiser. Siden starten har vi taklet alle mulige situasjoner, vært gjennom endringer, og forsøkt nye ting – vi vet hvilke situasjoner vi kan støte på, og vi kan håndtere dem.

Vi utvikler

Vi baserer utvikling på kunnskap og erfaring!

Å drive virksomhet innenfor anropsstyrt transport innebærer å møte mange ulike situasjoner, noe som gir et stadig behov for å utvikle virksomheten. Ved å lytte til brukere, oppdragsgivere, transportører og egne ansatte så gjør vi ideer til virkelighet.

Vi sparer

Vi sparer på våre felles ressurser!

Samres har gjennom årene utviklet metoder og prosedyrer for å utnytte de bilressursene vi har tilgjengelig på best mulig måte.

En kostnadseffektiv bestillingssentral med tilhørende effektiv administrasjon, gjør at samfunnet til en rimelig pris kan tilby disse tjenestene til innbyggerne.

Forretningsidé

Å organisere tilrettelagt transport, sykereiser og annen bestillingstransport for offentlige oppdragsgivere, samt å utvikle nye konsepter med fokus på anropsstyrt transport.

Nøkkelord

For brukerne skal reisene kjennetegnes av høy kvalitet og trygghet. Samtidig skal gjennomføringen være kostnadseffektiv for oppdragsgiver, med hensyn til de reglene som finnes for servicenivå for brukeren.

 • Kvalitet for bruker: Trygghet og punktlighet.
 • Kvalitet for oppdragsgiver: Sikkerhet, utvikling og kostnadseffektivitet.

Samres i dag

Samres er i dag det ledende selskapet i bransjen når det gjelder omfang, teknologisk utvikling og kvalitetsstyring. Samres er ansvarlig for tilrettelagt transport i 120 svenske og en norsk kommune, sykereiser i 8 helseregioner, samt nærtrafikk og kompletteringstrafikk for fem kollektivtselskap. Den årlige omsetningen er på over 400 millioner.

Samres har omtrent 325 ansatte, og finnes på følgende steder:

 • Lund (hovedkontor – Sverige)
 • Helsingborg (Sverige)
 • Skövde (Sverige)
 • Eskilstuna (Sverige)
 • Ludvika (Sverige)
 • Oslo (Norge)
 • Tartu (Estland)
 • Chişinău (Moldova)
 • Dakar (Sénégal)