Samres Norge

I Norge har Samres oppdrag for Oslo kommune, der vi har kontrakt på kjørekontortjeneste for TT (tilrettelagt transport). Vi tar imot bestillinger på TT-reiser, planlegger hvordan reisen skal gjennomføres, og formidler kjøreoppdraget til transportøren som skal utføre transporten.

I 2014 tok Samres imot 87.000 telefonsamtaler, og organiserte ca. 275.000 reiser i forbindelse TT-tjenesten i Oslo kommune. Fra og med 2015 har vi også ansvar for administrasjonen av TT-kortene som brukes i Oslo.

Samres virksomhet i forbindelse med TT-tjenesten i Oslo består av fire deler:

  • Mottak av bestillinger og planlegging av enkeltreiser.
  • Mottak av bestillinger og planlegging av gjentakende reiser, blant annet reiser til skole, arbeid og dagsenter der man har et regelmessig reisemønster over en lengre periode.
  • Samtaler med sjåførene som kjører TT-transport.
  • Administrativ arbeid, bl.a. dialog med Oslo Kommune og de andre leverandørene som er tilknyttet tt-tjenesten.

Ansvaret for Samres virksomhet i Oslo ivaretas på Samres Osloavdeling, som holder til i Vika/Oslo sentrum.

Mottak av telefonsamtaler skjer i stor grad i Sverige, der vi har 25 norsktalende ansatte som arbeider med å ta imot samtaler, både bestillinger og samtaler fra sjåfører.