Reisetyper

Når du bestiller må du oppgi hvilken type reise det skal være. Dette er viktig for at egenandelene skal bli riktig!

 • Arbeid – reiser til lønnet arbeid
 • Dagtilbud – Dagsenter eller VTA.
 • Støttekontakt – reiser til aktiviteter med støttekontakt
 • Videregående skole. – Reiser til enkelte kveldskurs i regi av skolen er godkjent som skolereiser.
 • Voksenopplæring – reiser til voksenopplæring.
 • Høyere utdanning – reiser til universitet og høyskole.
 • AKS – reiser til aktivitetsskole eller Etter skoletilbud.
 • Spesialbarnehage – reiser til spesialbarnehage.
 • Avlastning – reiser til avlastining.
 • Andre faste reiser – reiser som ikke går under noen ovenfor.
 • Fritidsreise (kun for brukere med blått kort).